Det lokale eltilsyn (DLE)

Kragerø Energi AS foretar tilsyn i Kragerø Kommune. Alle nye anlegg er underlagt tilsyn, og det er eier og bruker som er ansvarlig for det elektriske anlegget. Tenk elsikkerhet!

Kontakt DLE på telefon 35 49 99 66 eller e-post

Barn og unge

DLE tilbyr to timer skoleundervisning om elsikkerhet til alle 6. og 9. klasser. I samarbeid med politiet foretar DLE brannetterforskning. Hvis skolen din ikke er blitt kontaktet av DLE, kan du be læreren din om å sjekke opp det.

El sikkerhet er viktig for alle

Ikon – blått hus

Skal du kjøpe bolig?

Hvis du har kjøpt, eller skal kjøpe hus eller leilighet er det viktig å sjekke om det foreligger et pålegg om utbedring av det elektriske anlegget. Hvis det gjør det, er dette en heftelse og et ansvar som følger med på kjøpet hvis du ikke passer på.

Dette bør du sjekke

Ikon - blått sprøsmålstegn

Hvem har ansvar for el-anlegget?

Både eier og leietager er ansvarlig for å vedlikeholde den elektriske installasjonen i en bolig. Tenk elsikkerhet og bruk fagfolk til installasjon og vedlikehold.

Dette er ditt ansvar

Ikon - orange flamme

Hvordan redusere brannrisiko?

DLE utfører brannetterforskning i samarbeid med politi og brannvesen i Kragerø Kommune. Dette er en viktig oppgave for å synliggjøre brannårsak. Vi trenger din hjelp til å redusere antall branner.

Slik ungår du brann

Ikon - grønn stikkontakt

Hva har jeg lov til å gjøre selv?

I dag kan du få kjøpt mye elektrisk installasjonsmateriell som brytere, stikkontakter, støpsler, ledninger m.m. i ulike butikker. Mange monterer dette hjemme, selv om mye av arbeidet er ulovlig å utføre av andre enn faglærte. Slikt montasjearbeid kan føre til fare for liv og eiendom.

Dette kan du gjøre selv

Ikon - rødt brannslukningsapparat

Kan du elvettreglene?

Det er viktig å ha noen elvettregler når det gjelder elektriske apparater i en bolig. Spesielt er dette viktig for å unngå branntilløp. Husk at du kun har lov til å foreta enkelte elektriske tilkoplinger på eget utstyr.

Elvettregler og bruk av elektriske apparater

Ikon -

Bruk av elektriske apparater

Alle elektriske apparater som koples til strømnettet utgjør en viss fare. Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant de vanligste årsakene til boligbranner Her er noen gode generelle råd for bruk av elektriske artikler.

Brukerråd for elektriske apparater

ikon - orange lyn

Har du mistanke om jordfeil?

Feil på elektriske anlegg kan føre til at det oppstår jordfeil. Jordfeil får vi når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordede og utsatte anleggsdeler,
eller i direkte kontakt med jordleder.

Melde om jordfeil

Ikon - grønn hake

Internkontroll i virksomheter

Myndighetene har satt krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og at det skal utarbeides et system for internkontroll (IK-system) for den elektriske installasjonen. En levende internkontroll er et godt verktøy for å identifisere feil og sette i gang tiltak for å utbedre feilen.

Internkontroll som en del av HMS-arbeidet