Nye rutiner for kontakt med din kraftleverandør fra 1. februar 2019

Nettselskap Kragerø Energi As vil faktisk ikke få mulighet til å oppdatere sine systemer på andre måter enn via melding fra Elhub.

I februar endres rutinene for hvem kundene skal kontakte når det gjelder strømabonnementet. Dette er landsomfattende og vil gjelde alle nettkunder. Fra 1. februar settes nemlig den norske Elhuben i drift.

Elhub er en nasjonal datahub, med data om alle målepunkter og alle strømkunder i Norge. Når Elhub settes i drift i februar, endres markedsprosessene i kraftmarkedet.

Det viktigste for strømkundene er at de får nytt kontaktpunkt når de skal melde fra om ny/endret kontaktinformasjon og flytting. Til nå har de fleste kundene i Kragerø kontaktet Kragerø Energi AS, altså nettselskapet sitt, men fra februar må de i stedet kontakte kraftleverandøren sin. Kragerø Energi AS vil faktisk ikke få mulighet til å oppdatere sine systemer på andre måter enn via melding fra Elhub, så dette er en ganske stor omlegging, både for kunder, kraftleverandører og nettselskapene i hele Norge.

Med vennlig hilsen
Geir Elsebutangen
Administrerende Direktør