Priser og vilkår

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Kragerø Energi Nett betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

» Nettleietariff mars 2017

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Kragerø Energi Nett betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

Merverdiavgiften kreves inn både på fastbeløpet og energileddet, mens avgiften til Energifondet og forbruksavgiften til Staten kreves inn via det forbruksavhengige energileddet. Andelen offentlige avgifter vil derfor variere med forbruket.

» Nettleietariffer mars 2017

Redusert forbruksavgift

Egenerklæringsskjema | Forbruksavgift på elektrisk kraft

Innhenting av fødselsnummer
Fra 1. september 2015 er alle nettselskap og strømleverandører pålagt å
innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal brukes for å entydig
identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen
for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub). Les mer her

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning
» Se avtalen her

Kan du ikke lese pdf-filer?
Last ned pdf-leser her