Priser og vilkår

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Kragerø Energi AS betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

» Nettleietariffer januar 2020
» Nettleietariffer januar 2019
» Nettleietariffer januar 2018

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Kragerø Energi AS betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

Merverdiavgiften kreves inn både på fastbeløpet og energileddet, mens avgiften til Energifondet og forbruksavgiften til Staten kreves inn via det forbruksavhengige energileddet. Andelen offentlige avgifter vil derfor variere med forbruket.

» Nettleietariffer januar 2019
» Nettleietariffer januar 2018

Regionalnett-tariffer
» Marginaltapssatser 2018
» Tariff Regionalnett 2019

 

Redusert forbruksavgift

» Egenerklæringsskjema
» Fritak og redusert sats

Innhenting av fødselsnummer
Fra 1. september 2015 er alle nettselskap og strømleverandører pålagt å
innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal brukes for å entydig
identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen
for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub). Les mer her

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning
» Se avtalen her (privat)
» Tilknytnings-og nettleieavtale for næringskunder

Kan du ikke lese pdf-filer?
Last ned pdf-leser her