Installasjon av elbillader

1301193-200

Elbillader skal ha eget ladepunkt, og i de fleste tilfeller gjør regelverket at det elektriske anlegget må tilpasses. Dette gjelder også ved bruk av en «vanlig» stikkontakt. Dersom du ønsker å få installert en elbillader er det viktig at det foreligger en søknad til Kragerø Energi AS fra en autorisert installatør. Normal saksgang er:

 

  1. Kontakte en autorisert installatør, her forteller du dine behov og dere sammen finner ut av ønsket effekt, type lader og teknisk løsning
  2. Sende installatørmelding, dette er noe som din valgte installatør gjør for deg. Her vil informasjon om ønsket elbillader stå slik at Kragerø Energi AS kan gjennomføre beregninger og undersøke kapasitet i nettet der lader skal monteres
  3. Behandling av installatørmelding, dette er noe Kragerø Energi AS gjennomfører og vi vil tildele kapasitet i forhold til tilgjengelig kapasitet i nettet slik at leveringskvaliteten opprettholdes
  4. Tilbakemelding på installatørmelding, dersom installatørmeldingen blir godkjent kan den autoriserte installatøren montere laderen og justeres til tildelt kapasitet i henhold til godkjent installatørmelding